BADEROMSMØBLER – 2 ÅR
DUSJER – 2 ÅR
BADEKAR/HÅNDKLETØRKER/TØRKESTATIV/BLANDEBATTERI/WC/ SPEIL/ANNEN DUSJ/ANNET – 2 ÅR
I løpet av perioden for juridisk reklamasjonsrett på 3 år, vil QBad gjennom sin egen serviceorganisasjon eller en kompetent servicepartner, etter eget skjønn, enten reparere det defekte produktet eller erstatte det med et lignende eller sammenlignbart produkt. I disse tilfellene betaler QBad for et nytt produkt, men ikke arbeidskostnader for utskifting/reparasjon, tap av inntekt, erstatning for andre utgifter eller annet tap i forbindelse med utbedringen. Reparasjoner som ikke er godkjent av QBad eller en autorisert servicepartner vil ikke bli erstattet. Dersom varen ikke lenger selges av QBad, tilbyr QBad en passende erstatningsvare. Det er QBad som bestemmer hva som er en passende erstatning. Dersom det ved undersøkelse av QBad viser seg at det ikke er snakk om en garantisak, kan forbrukeren bli belastet for eventuelle undersøkelseskostnader.
Garantivilkår
Garantien gjelder bare for fabrikasjons- og materialfeil. Garantien er gyldig fra den opprinnelige kjøpsdatoen for produktet. Kvittering for kjøp må fremvises for at garantien skal være gyldig. På produkter som ikke er permanent installert, gjelder garantien bare for produktets opprinnelige kjøper og kan ikke overføres. Melding om saken må skje innen rimelig tid (maksimalt 2 måneder) etter at feilen er oppdaget. Dersom en slik melding ikke fremsettes, til tross for at kjøper har oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen, mister kjøper retten til å påberope seg garantien. Garantien gjelder ikke dersom produktet har vært brukt i en annen sammenheng enn til hjemmebruk i baderomsmiljø. Baderomsmøbler som har vært utsatt for direkte kontakt med rennende vann fra dusj eller badekar er ikke dekket av garantien. Garantien gjelder ikke dersom produktet har vært brukt i en annen sammenheng enn til hjemmebruk i baderomsmiljø. Baderomsmøbler som har vært utsatt for direkte kontakt med rennende vann fra dusj eller badekar er ikke dekket av garantien. Garantien gjelder ikke for produkter som er lagret eller montert feil, brukt på en upassende eller feilaktig måte, er endret eller rengjort ved feilaktig rengjøringsmetode eller feilaktige rengjøringsprodukter. Garantien dekker ikke normal slitasje, riper, merker eller skader forårsaket av støt eller ulykker. Garantien gjelder ikke ved fryseskader eller ved skader og funksjonsfeil som skyldes urenheter eller kalk i vannet. Garantien gjelder heller ikke for skader som har oppstått i forbindelse med lynnedslag eller unormal variasjon i nettspenningen. Garantien dekker ikke følgeskader på grunn av feil på det leverte produktet. Garantien gjelder bare i Norden.
Monterings- og vedlikeholdsinstruksjoner
Du må ha fulgt produktets monterings- og vedlikeholdsinstruksjoner samt gjeldende regler for å kunne bruke garantien. Monterings- og vedlikeholdsinstruksjoner finner du på nettstedet vårt, og dersom du har spørsmål er du velkommen til å kontakte vår kundeservice. Monteringen må utføres av fagmann.
Slik får du hjelp
Kontakt forhandleren din. Sørg for å alltid spare på kvitteringen for kjøpet, den gjelder som kjøpsbevis. Du må kunne fremvise kvittering for kjøpet for at garantien skal gjelde.